Swoiste FAQ

Regulamin

Opłata za usługę jest automatycznie traktowana z akceptacją i zapoznaniem się z regulaminem, jak również potwierdzeniem stanu zdrowia konia pozwalającemu na wykonanie zabiegu.

Cennik jest ustalany indywidualnie po wywiadzie, częstotliwości i ilości planowanych zabiegów. Do ceny zabiegu należy doliczyć koszty dojazdu 0.80 gr/km powyżej 20km łącznie od Gliwic.

Terminy wizyt ustalane są indywidualnie. Najlepszym sposobem ustalenia wizyty jest kontakt poprzez formularz kontaktowy, bądź telefonicznie.

Fizjoterapeuta zobowiązany jest do potwierdzenia terminu dwa dni przed wizytą, punktualnego stawienia się w miejscu zabiegu zgodnie z umową oraz do wykonania usługi najwyższej jakości zgodnie z sztuką.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od fizjoterapeuty w umówionym miejscu o umówionej godzinie zabieg nie może być wykonany (bez poinformowania fizjoterapeuty) klient jest obowiązany do uiszczenia opłaty za cały zabieg, lub opłaty z góry za kolejne spotkanie razem z kosztem dojazdu.

Wizyty nagłe (z dnia na dzień lub z godziny na godzinę) traktowane są 50% + do ceny podstawowej usługi.

Klient jest obowiązany do zgłaszania wszelkich problemów zdrowotnych konia przed zabiegiem, włączając w to choroby skóry, podwyższoną temperaturę, otwarte rany, leczenie weterynaryjne.